Prawo do odstąpienia od umowy

Klient może dokonać zmian w zamówieniu do momentu przygotowywania przesyłki, jak również anulować zamówienie wysyłając taką informację pocztą elektroniczną. Nie dotyczy to zamówień z roślin, które sprowadzane są na indywidualną dyspozycję Kupującego.
Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień, jeśli wraz zamówieniem podany zostanie inny adres dostarczenia, zostanie on uwzględniony.

Rozpatrujemy reklamacje złożone niezwłocznie i w terminie nie późniejszym niż 3 dni od otrzymania przesyłki przez klienta. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest zdjęcia paczki zrobione niezwłocznie po jej otwarciu (w przypadku uszkodzenia zawartości) lub protokół szkody (w przypadku uszkodzenia mechanicznego przesyłki).
Czas rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni kalendarzowych. O rozpatrzeniu złożonej reklamacji informujemy drogą mailową lub telefonicznie.
Prosimy o sprawdzenie przesyłki przed przyjęciem!!!
Rozpatrujemy szkody transportowe wyłącznie potwierdzone protokołem szkodowym spisanym przez adresata wraz z przewoźnikiem w trakcie doręczania przesyłki. Stwierdzenie uszkodzenia, szkody mechanicznej po odebraniu przesyłki, zgodnie z art. 57 pkt.4 Ustawy Prawo Pocztowe z dnia 12 czerwca 2003 r. skutkuje przejęciem odpowiedzialności za dochodzenie roszczeń reklamacyjnych na adresata przesyłki.